Ochrona Danych Osobowych

Szkolenia

Klauzula informacyjna: Szkolenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych:

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. pod adresem ulica Generała Maczka 35, 94-328 KRS: 000000057719.

II. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr. tel. /42/ 683-52-52 wew. 1144, lub e-mailem, bądź pisząc na adres naszej siedziby wskazany pkt. I.

III. Cele i podstawy przetwarzania:

  1. wystawienie zaświadczenia / certyfikatu potwierdzającego zaliczenie szkolenia;
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania, jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe osób fizycznych, podmiotów zewnętrznych i kontrahentów, będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia szkolenia.

VI. Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione przedstawicielom Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub współpracujących z PL Łódź Przewoźnikom Lotniczym na mocy przedstawienia przez w/w odpowiedniej podstawy prawnej wynikającej z czynności audytowych lub kontroli zgodności. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), firmy wytwarzające określone rodzaje zaświadczeń / certyfikatów, potwierdzających zaliczenie danego szkolenia.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Decyzje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, nie będą przez nas podejmowane w sposób zautomatyzowany