Projekty unijne

Zwiększenie bezpieczeństwa

Zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego

PROJEKT NR POIS.08.04.00-00-023/09
PN. ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA OPERACYJNEGO PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA LOTNISKA

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego, priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.08.04.00-00-023/09-00, zawartą 02.07.2013 r. wraz z późn. zm.

Zakres projektu obejmuje: 

 •       Budowę zaplecza warsztatowo-garażowego wraz z wyposażeniem;
 •       Zakup 2 zestawów do zimowego utrzymania lotniska (samochód);
 •       Zakup 1 zestawu do zimowego utrzymania lotniska (na platformie ciągnika);
 •       Zakup lotniskowego pługu wirnikowego;
 •       Zakup lotniskowej odladzarki;
 •       Zakup lotniskowej oczyszczarki kompaktowej;
 •       Zakup samochodu pomiarowego do pomiaru stopnia hamowania;
 •       Szkolenia;
 •       Promocja.

Nowe urządzenia pozwolą skrócić czas odśnieżania lotniska oraz umożliwią oczyszczanie nawierzchni lotniskowych nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Zaplecze garażowo-warsztatowe zagwarantuje właściwe warunki postoju, obsługi oraz sprawność sprzętu utrzymania zimowego. Inwestycja wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa łódzkiego lotniska w czasie zimy.

Celem Projektu jest zwiększenie wydajności dmuchawy oczyszczarek lotniskowych do 40 m3/s oraz zwiększenie wydajności uprzątania pługów wirnikowych do 5000 ton/godz. Jednocześnie łączna wydajność odladzarek lotniskowych wzrośnie do 200 litrów/min.

 • Planowana całkowity wartość Projektu brutto: 29.384.239 PLN.
 • Wartość dofinansowania przez Unię Europejską
 • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 18.546.999 PLN.

CUPT www.cupt.gov.pl
POIiŚ www.pois.gov.pl