Twoja podróż

Osoby niepełnosprawne

Obsługa osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mają prawo do specjalnej asysty na terenie lotniska i podczas podróży lotniczej.

Port lotniczy i linie lotnicze mają obowiązek udzielania osobom niepełnosprawnym bezpłatnej pomocy oraz zapewnienia im odpowiednich udogodnień na podstawie przepisów unijnych, tj. rozporządzenia WE 1107 z dnia 5 lipca 2006 r.

Szczegółowe regulacje dotyczące charakteru i zakresu specjalnej asysty dla osób niepełnosprawnych, jaka jest zapewniona i udzielana na terenie Portu Lotniczego Łódź ujęte są w "Kodeksie dobrego postępowania przy obsłudze osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą."

Jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani poziomem otrzymanej pomocy, mogą Państwo złożyć skargę do portu lotniczego lub przewoźnika. W sytuacji, gdy odpowiedź na Państwa zażalenie nie będzie również dla Państwa satysfakcjonująca lub uznają Państwo, że zostało naruszone prawo (rozp. 1107/2006) możliwe jest złożenie skargi do działającej w imieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Komisji Ochrony Praw Pasażera

Komisja Ochrony Praw Pasażerów
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. M.Flisa 2
02-247 Warszawa

Infolinia: +48 222 692 600 czynna w godzinach 09.00-13.00 od poniedziałku do piątku

e-mail: [email protected]
fax +48 22 520 73 00

Rezerwacja lotu

Dokonując rezerwacji należy pamiętać o poinformowaniu linii lotniczej lub biura podróży (za pomocą formularza rezerwacji u przewoźnika, telefonicznie lub za pośrednictwem internetu) o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej pomocy i sprawną obsługę również na terenie lotniska.

Personel dokonujący rezerwacji może zapytać o następujące kwestie:

  • rodzaj niepełnosprawności i w razie potrzeby jej medyczną nazwę,
  • problemy z przemieszczaniem się,
  • problemy z odbiorem komunikatów (wizualnych/głosowych) na terenie lotniska,
  • rodzaje potrzebnej pasażerowi pomocy,
  • rodzaj używanego sprzętu medycznego lub pomocniczego, jak np. wózek inwalidzki,
  • lekarstwa zażywane w trakcie podróży,
  • asysta psa przewodnika,
  • specjalne wymagania dotyczące wyżywienia.

Przejazd do / z lotniska

Taxi - w pobliżu terminala znajdują się miejsca postojowe dla taksówek, umożliwiające dogodny dojazd i odjazd bezpośrednio sprzed terminala.

Autobus miejski - przystanki autobusów miejskich znajdują się w pobliżu wejść do terminala. Autobusy niskopodłogowe przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych.

Samochód prywatny - parkingi lotniskowe mają specjalne miejsca przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Miejsca te oznaczone są odpowiednimi symbolami i znajdują się blisko wejść do terminala. Postój krótkoterminowy (do 30 minut) jest bezpłatny.

Dojście do terminala, pomoc przy odprawie

Przystanki autobusów miejskich, postoje taksówek oraz parkingi lotniskowe znajdują się w pobliżu terminala pasażerskiego, co ułatwia ich lokalizację.

Dodatkowo w otoczeniu terminala, jak i w jego wnętrzu zlokalizowane zostały punkty przywoławcze, które dają możliwość wezwania specjalnej asysty. Punkty te oraz wszystkie udogodnienia i usługi przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są oznaczone piktogramami w kolorze niebieskim.

Kontrola bezpieczeństwa - osoby niepełnosprawne podlegają kontroli bezpieczeństwa w takim samym zakresie, jak inni pasażerowie. Personel przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa jest odpowiednio przeszkolony w zakresie kontroli osób niepełnosprawnych.

Pasażer niepełnosprawny ma prawo - pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia - by przez cały czas pobytu na lotnisku i w trakcie odprawy towarzyszył mu jego pies-przewodnik. Możliwość przewozu psa - przewodnika na pokładzie samolotu należy ustalić bezpośrednio u przewoźnika w trakcie rezerwacji. Prosimy o zapoznanie się przed podróżą ze szczegółowymi zasadami przewozu lekarstw, płynów (zasady przewozu płynów) oraz listą przedmiotów zabronionych do przewozu (lista przedmiotów zabronionych).

Wejście na pokład samolotu - po przejściu kontroli bezpieczeństwa pasażerowie niepełnosprawni oczekują na wejście na pokład samolotu w hali odlotów, w której znajdują się specjalnie przystosowane dla nich miejsca. W przejściu z hali odlotów na pokład samolotu osobie niepełnosprawnej towarzyszy pracownik asysty. Od wejścia na pokład samolotu dalszej pomocy udziela personel linii lotniczej.

Infrastruktura lotniskowa dedykowana osobom niepełnosprawnym

Punkt przywoławczy ("help point") - pozwala na bezpośrednie wezwanie przez osobę niepełnosprawną pracowników asysty. Punkty te są wyraźnie oznaczone i rozmieszczone na terenie terminala i dróg dojścia do terminala w sposób dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Pracownik asysty - udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej od momentu jej przybycia do portu lotniczego, w trakcie oczekiwania na odprawę paszportowo-biletową, jak również podczas odprawy, aż do wejścia na pokład statku powietrznego.

Wizualno-dźwiękowy system informacji lotniskowej - informacje o lotach oraz inne komunikaty w terminalu międzynarodowym pojawiają się w formie wizualnej na ekranach oraz w formie dźwiękowej za pośrednictwem systemu nagłośnienia lotniska.

Miejsca zarezerwowane - w terminalu znajdują się miejsca zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych. Stanowią one udogodnienie dla pasażerów oczekujących na odprawę lub kolejny etap podróży.

Specjalnie przystosowane toalety - na terenie terminala znajdują się specjalnie oznaczone toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Formularz
Dane pasażera
Uzupełnij poprawnie!
Uzupełnij poprawnie!
Uzupełnij poprawnie!
Informacje dodatkowe
Uzupełnij poprawnie!
Uzupełnij poprawnie!
Uzupełnij poprawnie!
Uzupełnij poprawnie!
Uzupełnij poprawnie!
Uzupełnij poprawnie!
Uzupełnij poprawnie!
Zaznacz zgodę!
Zaznacz zgodę!
Zaznacz zgodę!
Zaznacz zgodę!
Zaznacz zgodę!
Zaznacz zgodę!
Oświadczenie
Zaznacz zgodę!
Zaznacz zgodę!