Moje lotnisko

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy podczas i w związku z wykonywaniem naszej działalności oraz zadań zarządzającego lotniskiem. Deklarujemy, iż przykładamy szczególną wagę i troskę o ochronę prywatności zebranych informacji na temat osób, z którymi mamy do czynienia, w szczególności informacji, które identyfikują osobę ("dane osobowe").

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. pod adresem ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź KRS: 0000057719.

Jakie są dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr. tel. /42/ 683-52-52 wew. 1144) pod
e-mailem [email protected] lub pisząc na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Zbieramy dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w zależności od sytuacji i potrzeb. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:

 • kontaktu mailowego przy wykorzystaniu przez Ciebie formularza na naszej stronie internetowej, lub telefonicznego (nagrywanie rozmów),
 • rozpatrywania przez nas Twojej indywidualnej sprawy, na przykład na skutek złożonego przez Ciebie wniosku, zapytania, reklamacji lub skargi,
 • prowadzenia z Tobą korespondencji na przykład w celu rozpatrzenia Twojego żądania, wniosku, reklamacji, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania,
 • Twojej wizyty w Porcie Lotniczym Łódź na przykład Twój wizerunek rejestrowany przez kamery CCTV znajdujące się na terenie lotniska,
 • korzystania przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług, nawiązania z nami stosunku handlowego,
 • szukania zatrudnienia u nas,
 • monitoring – obszar zarządzanego przez nas lotniska oraz teren wokół Portu Lotniczego podlega nadzorowi telewizji przemysłowej ("CCTV"), który umożliwia nam rejestrowanie obrazów w postaci sylwetki, wizerunku osób, numery tablic rejestracyjnych, marki pojazdu. Nagrania z monitoringu usuwane są automatycznie po 60 dniach od daty ich pozyskania, chyba, że istnieje konkretny powód ich zatrzymania. Na przykład na rządnie organów ścigania. Jeśli korzystasz z naszych usług parkingowych, możemy także zbierać dane dotyczące numeru rejestracyjnego Twojego samochodu.

Dane osobowe, które pozwolą nam zidentyfikować wskazaną osobę lub skontaktować się z nią, są gromadzone, gdy zostaną przekazane dobrowolnie, jak również wtedy, gdy wymóg podania danych jest obowiązkiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Na przykład, możemy zbierać takie informacje, aby świadczyć na Twoją rzecz usługi (np. przeprowadzić szkolenia, wynająć lokal, świadczyć usługi Handlingowe, usługi parkingowe, usługi Cargo) lub odpowiedzieć na zadane pytania, wnioski. Aby uzyskać upoważnienie do przekraczania strefy zastrzeżonej lotniska, musimy uzyskać od Ciebie między innymi dane z dowodu tożsamości bądź paszportu.

W niektórych sytuacjach obowiązek podania konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa, takich jak ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r w sprawie krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego. Jeśli dane osobowe nie zostaną przez Ciebie podane, zwykle nie będziemy w stanie świadczyć żądanej usługi ani nawiązywać relacji biznesowych. Gromadzimy również dane w postaci nagrań rozmów telefonicznych, kontrolujemy dostęp do stref zastrzeżonych. Gromadzimy również dane osobowe, gdy osoby nawiązują z nami relacje, na przykład poszukując zatrudnienia, oferując usługi lub stając się naszym klientem lub dłużnikiem.

Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej

Za pośrednictwem strony internetowej możemy gromadzić dane osobowe, gdy poprosisz nas o umieszczenie Twoich danych na naszej liście mailingowej lub złożysz zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Nasza strona internetowa może zbierać ogólne informacje, w tym adres protokołu internetowego i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika. Używamy go do monitorowania i ulepszania usług IT. Możemy używać również plików "cookie" (małe pliki używane do zarządzania sesjami przeglądania Internetu), które mogą nam pokazać, czy Twoje urządzenie internetowe odwiedziło wcześniej naszą witrynę. Wiele przeglądarek internetowych pozwala kontrolować sposób korzystania z plików „cookie”. Jeśli pliki „cookie” są wyłączone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny. Pliki cookies mogą być także usunięte przez użytkownika po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.

Inne sposoby zbierania danych osobowych

Jeśli wchodzisz z nami w interakcję za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów społecznościowych, możemy zbierać szczegóły tej interakcji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały nam one przekazane i w celach bezpośrednio związanych z naszą działalnością.

Główne cele, w których możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe to:

 • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony na terenie Lotniska oraz wokół Portu Lotniczego,
 • weryfikacja działań operacyjnych/prawidłowości operacyjnej na naszym lotnisku, w sposób zgodny z przepisami prawa,
 • realizacja Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości przez co należy rozumieć realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w tym umożliwienia przeprowadzenia przez uprawnione organy audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie lotnictwa cywilnego,
 • wydanie upoważnień do dostępu do stref zastrzeżonych,
 • realizacji umowy, należytego świadczenia usług i dokonania rozliczeń,
 • udzielenie niezbędnej pomocy medycznej na terenie Lotniska
 • rozpatrywania i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, skarg, zapytań oraz wniosków.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1:

 • lit. a) tj. Twojej zgody, lub
 • lit. b) tj. umowy, którą z nami zawarłeś/aś, lub
 • lit. c) tj. ciążących na nas obowiązków prawnych, lub
 • lit. f) tj. naszym prawnie uzasadnionym interesie, który może polegać na przykład na należytym rozpatrzeniu złożonej przez Ciebie reklamacji,
 • albo art. 9 ust. 2 lit. a) (tj. Twojej zgody),

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowych?

Twoje dane możemy przekazać wyłącznie trzem grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, na przykład naszym kontrahentom, podwykonawcom, którym będziemy musieli przekazać Twoje dane, aby należycie rozpatrzyć Twoją skargę lub reklamację,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania.

Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza Europę?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do innych krajów, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), które mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych, jak prawa obowiązujące w Polsce. W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza EOG podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe były objęte tym samym poziomem ochrony, co opisano w niniejszej polityce prywatności i przepisach RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba, że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Przestrzegamy zasad i okresów przyjętych przez nas w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych. Maksymalny okres przechowywania może różnić się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo żądania dostępu do danych oraz żądania sprostowania, uzupełnienia niedokładnych informacji, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy żądnie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój powtarzający charakter możemy pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia czynności.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie Twojej zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy masz obowiązek podania danych osobowych?

W większości przypadków nie jesteś zobowiązany do dostarczania nam danych osobowych o Tobie. W niektórych sytuacjach obowiązek podania konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa, takich jak ustawa prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego z dnia 31 lipca 2012 r. Niepodanie przez Ciebie danych może spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy, zapewnić odpowiedni poziom usług lub zrealizować wniosku o wydanie upoważnienia, przepustki.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku przesyłania danych osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.