Szkolenia

Szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego

Szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego

Szkolenie okresowe operatorów kontroli bezpieczeństwa

Praktyczne zajęcia z interpretacji obrazów RTG prowadzone przy użyciu systemu X-Ray Tutor. Szkolenie realizowane na podstawie pkt 11.4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Szkolenie podstawowe dla służb ochrony

Szkolenie wstępne dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony realizowane na podstawie pkt 11.2.2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Sprawdzanie pojazdów

Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób wykonujących badania pojazdów realizowane na podstawie pkt 11.2.3.4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Kontrola dostępu oraz nadzór i patrole*

Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole, realizowane na podstawie pkt 11.2.3.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Ochrona statków powietrznych*

Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób zajmujących się ochroną statków powietrznych realizowane na podstawie pkt 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998

Ogólna świadomość ochrony lotnictwa cywilnego

Szkolenie skierowane do osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, takich jak kierowcy przewożący identyfikowalny ładunek towarowy. Szkolenie jest realizowane na podstawie pkt 11.2.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998

Procedura łączenie pasażera z bagażem rejestrowanym

Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem, realizowane na podstawie pkt 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Ochrona ładunków towarowych i poczty

Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony (inne niż kontrola bezpieczeństwa) w odniesieniu do ładunku i poczty, realizowane na podstawie pkt 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Przełożony w zakresie ochrony

Szkolenie specjalistyczne dla osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony realizowane na podstawie pkt 11.2.4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998

Szkolenie związane z zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa

Szkolenie osób pełniących rolę lub wykonujących obowiązki związane z zagrożeniami dla Cyberbezpieczeństwa zgodne z pkt 11.2.8 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998

Kontakt:

Tomasz Łąpieś
Instruktor Ochrony Lotnictwa Cywilnego

Dział Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego
tel.: +48 42 688 84 14 w. 1179
mob: +48 571 291 122
e mail: [email protected]

 

* Program szkolenia w trakcie zatwierdzania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.