Szkolenia

Szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego

Szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego

Audytor wewnętrzny kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Szkolenie wewnętrznych audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego wg §2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
Instruktor ochrony lotnictwa cywilnego Szkolenie instruktorów ochrony lotnictwa cywilnego wg § 2 pkt 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
Szkolenie podstawowe Operatora Kontroli Bezpieczeństwa – kategoria 1

Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla kandydatów na stanowisko operatora kontroli bezpieczeństwa. Ukończenie szkolenia umożliwia podejście do egzaminu certyfikacyjnego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, po zaliczeniu którego otrzymuje się uprawnienia do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa:

  • osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów, bagażu rejestrowanego;

Szkolenie jest realizowane na podstawie pkt 11.2.3.1 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Szkolenie podstawowe Operatora Kontroli Bezpieczeństwa – kategoria 2

Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla kandydatów na stanowisko operatora kontroli bezpieczeństwa. Ukończenie szkolenia umożliwia podejście do egzaminu certyfikacyjnego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, po zaliczeniu którego otrzymuje się uprawnienia do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa:

  • ładunku towarowego i poczty lotniczej;

Szkolenie jest realizowane na podstawie pkt 11.2.3.2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Szkolenie podstawowe Operatora Kontroli Bezpieczeństwa – kategoria 3

Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla kandydatów na stanowisko operatora kontroli bezpieczeństwa. Ukończenie szkolenia umożliwia podejście do egzaminu certyfikacyjnego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, po zaliczeniu którego otrzymuje się uprawnienia do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa:

  • poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego.

Szkolenie jest realizowane na podstawie pkt 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Szkolenie podstawowe Operatora Kontroli Bezpieczeństwa – dwie wybrane kategorie

Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla kandydatów na stanowisko operatora kontroli bezpieczeństwa. Ukończenie szkolenia umożliwia podejście do egzaminu certyfikacyjnego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, po zaliczeniu którego otrzymuje się uprawnienia do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa w dwóch wybranych kategoriach spośród trzech dostępnych.

Szkolenie podstawowe Operatora Kontroli Bezpieczeństwa – zintegrowane

Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla kandydatów na stanowisko operatora kontroli bezpieczeństwa. Ukończenie szkolenia umożliwia podejście do egzaminu certyfikacyjnego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, po zaliczeniu którego otrzymuje się uprawnienia do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa we wszystkich kategoriach. Szkolenie jest realizowane na podstawie pkt 11.2.3.1 - 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Szkolenie okresowe operatorów kontroli bezpieczeństwa

Praktyczne zajęcia z interpretacji obrazów RTG prowadzone przy użyciu systemu X-Ray Tutor. Szkolenie realizowane na podstawie pkt 11.4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Szkolenie podstawowe dla służb ochrony

Szkolenie wstępne dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony realizowane na podstawie pkt 11.2.2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Sprawdzanie pojazdów

Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób wykonujących badania pojazdów realizowane na podstawie pkt 11.2.3.4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Kontrola dostępu oraz nadzór i patrole

Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole, realizowane na podstawie pkt 11.2.3.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Przeszukanie statku powietrznego

Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony realizowane na podstawie pkt 11.2.3.6 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998

Ochrona statków powietrznych

Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób zajmujących się ochroną statków powietrznych realizowane na podstawie pkt 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998

Ogólna świadomość ochrony lotnictwa cywilnego

Szkolenie skierowane do osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, takich jak kierowcy przewożący identyfikowalny ładunek towarowy. Szkolenie jest realizowane na podstawie pkt 11.2.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998

Procedura łączenie pasażera z bagażem rejestrowanym

Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem, realizowane na podstawie pkt 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Ochrona ładunków towarowych i poczty

Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony (inne niż kontrola bezpieczeństwa) w odniesieniu do ładunku i poczty, realizowane na podstawie pkt 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Ochrona zaopatrzenia portu lotniczego i przewoźnika

Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony (inne niż kontrola bezpieczeństwa)  w odniesieniu do poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego, realizowane na podstawie pkt 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998

Przełożony w zakresie ochrony

Szkolenie specjalistyczne dla osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony realizowane na podstawie pkt 11.2.4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998

Kierownik ds. ochrony

Szkolenie specjalistyczne dla osób odpowiedzialnych za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą realizowane na podstawie pkt 11.2.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego 2015/1998

Kontakt:

Tomasz Łąpieś
Instruktor Ochrony Lotnictwa Cywilnego

Dział Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego
tel.: +48 42 688 84 14 w. 1179
mob: +48 571 291 122
e mail: [email protected]