Szkolenia

Szkolenia handlingowe i cargo

Szkolenia handlingowe i cargo

DGR-01 Szkolenie z transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną dla personelu odpowiedzialnego za przygotowanie przesyłek z towarami niebezpiecznymi
DGR-06

Szkolenie z transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną dla personelu odpowiedzialnego za procedowanie lub akceptację przesyłek z towarami niebezpiecznymi

DGR-07

Szkolenie z transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną dla personelu odpowiedzialnego za procedowanie lub akceptację przesyłek typu „general cargo”

DGR-08

Szkolenie z transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną dla personelu odpowiedzialnego za obsługę ładunków w magazynie, załadunek i rozładunek jednostek ładunkowych oraz bagażników samolotu

DGR-09

Szkolenie z transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną dla personelu przyjmującego bagaż pasażerów i załóg oraz pozostałego personelu mającego bezpośredni kontakt z pasażerem na lotnisku

DGR-10W

Szkolenie z transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną dla personelu odpowiedzialnego za planowanie załadunku

DGR-10F

Szkolenie z transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną dla załogi lotniczej statku powietrznego

DGR-12

Szkolenie z transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną dla personelu odpowiedzialnego za planowanie załadunku

LAR Szkolenie z obsługi ładunków zawierających żywe zwierzęta w transporcie lotniczym.

De-icing / Anti-icing

szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne z zakresu odladzania i zabezpieczenia przed oblodzeniem statku powietrznego.

De-icing / Anti-icing 

szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe, odświeżające  uprawnienia z zakresu odladzania i zabezpieczenia przed oblodzeniem statku powietrznego.

Obsługa naziemna statku powietrznego

1 dniowe szkolenie z zakresu obsługi naziemnej statku powietrzenego.

Obsługa załóg statków powietrznych

1- dniowe szkolenie z zakresu obsługi załóg statków powietrznych.

Obsługa ruchu General Aviation

1-dniowe szkolenie z zakresu obsługi ruchu general aviation

Kontakt:

Witold Krzywobłocki (Szkolenia DGR) 
Compliance Monitoring Manager , Instruktor DGR
tel.: +48 42 688 84 14 w. 1145
mob: +48 607 303 646
e mail: [email protected]

 

Kamil Gnieciak ( pozostałe szkolenia)
Kierownik Działu Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego 
tel.: (+48)42 688 84 14 w. 1245
mob: (+48) 571 291 127
e mail: [email protected]