Szkolenia

Szkolenia dla użytkowników Portu Lotniczego Łódź

Szkolenia dla użytkowników Portu Lotniczego Łódź

       

11.2.6 Świadomość osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do strefy zastrzeżonej lotniska

Szkolenie skierowane do osób ubiegających się o kartę identyfikacyjną Portu Lotniczego Łódź, realizowane na podstawie pkt. 11.2.6 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 oraz instrukcję przepustkową i procedury zgłaszania Portu Lotniczego Łódź.

170,00 PLN

11.2.7 Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Szkolenie skierowane do osób ubiegających się o zatrudnienie lub zatrudnionych w strefie ogólnodostępnej Portu Lotniczego Łódź. 150,00 PLN
Zasady ruchu pieszych na terenie PL Łódź Szkolenie umożliwiające samodzielne poruszanie się pieszo w polu ruchu naziemnego i innych strefach operacyjnych lotniska po uzyskaniu karty identyfikacyjnej Portu Lotniczego Łódź. 40,00 PLN
Zasady ruchu pojazdów na terenie PL Łódź / Procedura wewnętrznej łączności radiowej Szkolenie skierowane do osób ubiegających się o upoważnienie do kierowania pojazdami w polu ruchu naziemnego i innych strefach operacyjnych lotniska oraz osób korzystających z wewnętrznej łączności radiowej PL Łódź. 170,00 PLN
System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) Szkolenie z systemu zarządzania bezpieczeństwem w Porcie Lotniczym Łódź, obowiązujące każdego użytkownika z dostępem do pola ruchu naziemnego i innych stref operacyjnych lotniska. 80,00 PLN

Szkolenie z zakresu Programu Kontroli Fragmentów Przedmiotów Obcych PL Łódź (FOD)

Szkolenie skierowane do osób, którym zarządzający lotniskiem udziela dostępu bez eskorty do pola ruchu naziemnego i innych stref operacyjnych w Porcie Lotniczym Łódź.

60,00 PLN

Nr konta do wpłat za szkolenia:

PL 25 1240 6292 1111 0010 3581 3582

W tytule prosimy o podanie nazwy i daty szkolenia oraz imienia i nazwiska uczestnika.

Kontakt:

Dział Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego
tel.: (+48) 42 688 84 14 w. 1179 / 1187 / 1245
mob: (+48) 571 291 127 / 691 800 488 / 571 291 122 
e mail: [email protected]