Szkolenia

Szkolenia dla użytkowników Portu Lotniczego Łódź

Szkolenia dla użytkowników Portu Lotniczego Łódź

Świadomość ochrony lotnictwa cywilnego Szkolenie skierowane do osób ubiegających się o kartę identyfikacyjną Portu Lotniczego Łódź, realizowane na podstawie pkt. 11.2.6 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 oraz instrukcję przepustkową i procedury zgłaszania Portu Lotniczego Łódź.
Instrukcja przepustkowa i procedury zgłaszania PL Łódź Szkolenie dla osób ubiegających się o kartę identyfikacyjną Portu Lotniczego Łódź, które posiadają ważne szkolenie ze świadomości ochrony lotnictwa cywilnego  wg. pkt 11.2.6 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.
Zasady ruchu pieszych na terenie PL Łódź Szkolenie umożliwiające samodzielne poruszanie się pieszo w polu ruchu naziemnego lotniska po uzyskaniu karty identyfikacyjnej Portu Lotniczego Łódź.
Zasady ruchu pojazdów na terenie PL Łódź / Procedura wewnętrznej łączności radiowej Szkolenie skierowane do osób ubiegających się o upoważnienie do kierowania pojazdami w polu ruchu naziemnego lotniska oraz osób korzystających z wewnętrznej łączności radiowej PL Łódź.
System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) Szkolenie z systemu zarządzania bezpieczeństwem w Porcie Lotniczym Łódź, obowiązujące każdego użytkownika z dostępem do pola ruchu naziemnego lotniska.

Kontakt:

Dział Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego
tel.: (+48) 42 688 84 14 w. 1179 / 1145 / 1245
mob: (+48) 571 291 122 / 571 291 127 / 607 303 646 
e mail: [email protected]