Szkolenia

Szkolenia służb operacyjnych

 

Szkolenia służb operacyjnych

Koordyntor ruchu naziemnego i kierowca pojazdu "Follow-Me" szkolenie wstępne

5-dniowe szkolenie przygotowujące od podstaw do pełnienia funkcji koordynatora ruchu naziemnego i kierowcy pojazdu "Follow-Me".

Koordynator ruchu naziemnego i kierowca pojazdu "Follow-Me" szkolenie okresowe

1-dniowe szkolenie odświeżające uprawnienia do pełnienia funkcji koordynatora ruchu naziemnego i kierowcy pojazdu "Follow-Me".

Koordynator ruchu naziemnego i kierowca pojazdu "Follow-Me" szkolenie doskonalące

5-dniowe szkolenie dla osób posiadających szkolenie wstępne koordynatora ruchu naziemnego i kierowcy pojazdu „Follow-Me” Szkolenie poszerzające zakres wiedzy i umiejętności.

DOP

szkolenie wstępne

5-dniowe szkolenie przygotowujące od podstaw do pełnienia funkcji na stanowisku dyżurnego operacyjnego portu.

DOP

szkolenie okresowe

1-dniowe szkolenie odświeżające uprawnienia do pełnienia funkcji dyżurnego operacyjnego portu.

KRN + DOP

szkolenie wstępne

10-dniowe szkolenie zintegrowane przygotowujące od podstaw do pełnienia funkcji koordynatora ruchu naziemnego i kierowcy pojazdu „Follow-Me” oraz dyżurnego operacyjnego portu.

KRN + DOP

szkolenie okresowe

1-dniowe szkolenie odświeżające uprawnienia do pełnienia funkcji koordynatora ruchu naziemnego i kierowcy pojazdu „Follow-Me”  oraz dyżurnego operacyjnego portu.

"Birdstrike" - techniki zapobiegania

szkolenie wstępne

2-dniowe szkolenie mające na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności wymaganych, aby skutecznie kontrolować i przeciwdziałać zagrożeniom ze strony ptaków lub innych zwierząt na lotniskach.

"Birdstrike" - techniki zapobiegania

szkolenie okresowe

 

1-dniowe szkolenie odświeżajce, mające na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności wymaganych, aby skutecznie kontrolować i przeciwdziałać zagrożeniom ze strony ptaków lub innych zwierząt na lotniskach.