Szkolenia

Szkolenia służb operacyjnych

Szkolenia służb operacyjnych

KRN Basic Szkolenie przygotowujące  kursanta od podstaw do pełnienia funkcji  koordynatora ruchu naziemnego.
KRN Basic + Szkolenie przygotowujące kursanta od podstaw do pełnienia funkcji  koordynatora ruchu naziemnego, rozszerzone o 3 dodatkowe dni zajęć  praktycznych.
KRN Advanced Szkolenie doskonalące dla osób posiadających podstawowe szkolenia koordynatora ruchu naziemnego.
KRN Advanced + Szkolenie doskonalące dla osób posiadających podstawowe szkolenia koordynatora ruchu naziemnego rozszerzone o 2 dodatkowe dni zajęć praktycznych.
KRN Refresh Szkolenie odświeżające uprawnienia do pełnienia funkcji  koordynatora ruchu naziemnego.
DOP Szkolenie przygotowujące kursanta od podstaw na stanowisko dyżurnego operacyjnego portu.
DOP Refresh Szkolenie odświeżające uprawnienia do pełnienia funkcji  dyżurnego operacyjnego portu.
KRN Basic + DOP Szkolenie zintegrowane przygotowujące kursanta od podstaw do pełnienia funkcji koordynatora ruchu naziemnego oraz dyżurnego operacyjnego portu.
KRN + DOP Refresh Szkolenie odświeżające uprawnienia do pełnienia funkcji koordynatora ruchu naziemnego oraz dyżurnego operacyjnego portu.
"Birdstrike" - techniki zapobiegania Szkolenie dotyczące zarządzania przyrodą w kontekście zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

Kontakt:

Kamil Gnieciak
Instruktor Szkoleń Operacyjnych

Dział Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego
tel.: +48 42 688 84 14 w. 1245
mob: +48 571 291 127
e mail: [email protected]