Projekty unijne

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

PROJEKT PN. DOSTOSOWANIE WYPOSAŻENIA PORTU LOTNICZEGO ŁODŹ W ZAKRESIE STANDARDÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Projekt jest przedsięwzięciem inwestycyjnym, wpływającym bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa Portu Lotniczego Łódź. Realizacja Projektu obejmuje zwiększenie mobilności, skuteczności i szybkości działania Lotniskowej Straży Pożarnej oraz innych służb lotniskowych poprzez zakup dwóch wozów ratowniczo-gaśniczych oraz Ruchomego Stanowiska Dowodzenia posiadającego zaplecze medyczne.

W celu zapewnienia realizacji ww. celów, zrealizowano następujący zakres rzeczowy realizacji Projektu:

  • zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego Lentner Avenger 6x6,
  • zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego 8x8 Super Dragon,
  • zakup Ruchomego Stanowiska Dowodzenia wyposażonego w zaplecze medyczne.

Realizacja projektu została zakończona. Całkowita wysokość dofinansowania ze środków UE pozyskana na współfinansowanie projektu wyniosła 6 373 686,03 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu.

CUPT www.cupt.gov.pl
POIiŚ www.pois.gov.pl