Aktualności

Współfinansowanie TUW PZUW przyczyni się do szybszego i bezpieczniejszego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej.

21.03.2024

Szybszy i bezpieczniejszy start do akcji ratowniczo-gaśniczej Lotniskowej Straży Pożarnej dzięki współfinansowaniu ze strony Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW).

Zadanie prewencyjne realizowane w ramach przyznanych środków z funduszu prewencyjnego TUW PZUW, zgodnie z umową zawartą w 2023 r.

Cel zadania prewencyjnego

Rozbudowa istniejących rozwiązań technicznych istotnie zwiększyła mobilność
i pewność reakcji załóg pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz szybkość wejścia do działań w sytuacjach zagrożenia.

Opis zadania prewencyjnego

W pomieszczeniu Centrali Punktu Alarmowego Lotniskowej Straży Pożarnej odbędzie się :

1.     Modernizacja pulpitu sterowniczego i dostosowania go do współpracy z nowymi rozwiązaniami.

2.     Montaż i instalacja monitorów na stanowisku pracy Dyżurnego Punktu Alarmowego w celu wyświetlania niezbędnych w czasie alarmu informacji. 

W pomieszczeniu garażu Lotniskowej Straży Pożarnej dojdzie do:

1.     Modernizacji zamykania/otwierania wrót garażowych poprzez zastosowanie sygnalizatorów alarmowych stanu pracy bram.

2.     Instalacji kamer CCTV do monitorowania pomieszczenia garażu.

Na terenie zewnętrznym zostaną zainstalowane kamery CCTV do monitorowania ruchu pojazdów pożarniczych podczas ogłaszania alarmu oraz obserwacji terenu przyległego do budynku strażnicy i ruchu pojazdów w obrębie jednostki Lotniskowej Straży Pożarnej.

Dofinansowanie z funduszu prewencyjnego TUW PZUW wyniosło 30 000,00 zł brutto.