Konkursy

Konkurs "Alicante, Bruksela, czy Mediolan? - A Ty gdzie chciałbyś polecieć?"

Zasady konkursu: 

 1. Aby przystąpić do konkursu należy:
  - w dniach 02-03 lipca 2022 w godz. od 12:00 do 19:00 odwiedzić stoisko Portu Lotniczego Łódź podczas wydarzenia Fly Fest w Piotrkowie Trybunalskim,
  - wypełnić formularz konkursowy (zgłoszenie) (stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) udzielając stosownych zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz jego wizerunku
  - na formularzu wskazać jedną z trzech nowych destynacji dostępnych od sezonu ZIMA’22 z łódzkiego lotniska tj. Bruksela, Mediolan lub Alicante oraz opisać dlaczego właśnie tam chciałbyś polecieć
 2. Każdy uczestnik może wypełnić TYLKO JEDEN formularz zgłoszeniowy.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Po zakończeniu konkursu, w terminie wskazanym w rozdz. I ust. 3 zdanie drugie Regulaminu, Organizator dokona wyboru zwycięzców spośród Uczestników, którzy spełniają warunki udziału w konkursie oraz opisali dlaczego chcą polecieć do: Alicante, Brukseli lub Mediolanu w najciekawszy sposób.
 5. Do przeprowadzenia konkursu i wyboru zwycięzców Organizator powoła Jury.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu Organizatora (w serwisie społecznościowym Facebook) oraz na stronie internetowej Organizatora.
 7. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

REGULAMIN KONKURSU 

 

rganizator i Sponsor nagrody:       Partner: 

  Partner lotniczy: 

Zwycięzcy! 

?? Pan Przemysław poleci do Mediolanu! Jest kibicem drużyny Inter Mediolan.
?? Pani Katarzyna wygrała bilet do Alicante! Marzy jej się „woda, piasek, pełne słońce i hiszpańskie dni gorące”.
?? Pan Łukasz poleci do Brukseli! „Tam belgijska czekolada, zgasi szarość listopada” – przekonał nas zwycięzca.
Gratulujemy! ✈️